چاپ لباس بیمارستانی و روپوش پزشکی

چاپ لباس بیمارستانی و روپوش پزشکی

تقریبا در تمام بیمارستان ها، پوشش بیماران از جمله مواردی است که همواره رعایت میشود. همچنین پوشش پرسنل بیمارستان ها نیز بنا بر نوع فعالیت (پزشکان، پرستاران بخش های مختلف، خدمتکاران، نگهبانان) یکدست بوده و از نظم خاصی برخوردار است .

علاوه بر بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، شرکت های تولید دارو و مواد غذایی نیز میتوانند از هرکدام از این محصولات به ویژه روپوش ها استفاده نمایند.

چاپ های قابل انجام بر روی این محصولات نیز از نظر تعداد رنگ و نوع طرح محدودیتی نداشته و کاملا رایگان انجام خواهد شد.

لباس های بیمارستانی از جمله محصولاتی است که در مجموعه پایارچاپ بطور عمده قابل تولید و عرضه بوده و شامل پیراهن و شلوار بیمار، روپوش پزشکی، انواع لباس های پرستاری، لباس های خدماتی، لباس های نگهبانی میباشد. پارچه های مورد استفاده در این دسته از محصولات، از جنس انواع تترون بوده و بنا بر خواست و سفارش مشتری با کیفیت و قیمتی بسیار مناسب قابل تغییر است.
چاپ های قابل انجام بر روی این محصولات نیز از نظر تعداد رنگ و نوع طرح محدودیتی نداشته و کاملا رایگان انجام خواهد شد. همچنین بیمارستان هایی که خود اقدام به تولید و یا خرید لباس های مورد نیازشان میکنند، میتوانند برای چاپ آنها سفارش خود را در پایارچاپ ثبت نمایند. کارگاه های تولیدی ای که در این حیطه فعالیت میکنند هم میتوانند برای چاپ محصولات خود با بالاترین کیفیت و مناسب ترین هزینه با پایارچاپ همکاری نمایند.

از روپوش های بیمارستانی در کجا استفاده میشود؟

علاوه بر بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، شرکت های تولید دارو و مواد غذایی نیز میتوانند از هرکدام از این محصولات به ویژه روپوش ها استفاده نمایند.

لباس های بیمارستانی شامل چه چیزهایی است؟

لباس های بیمارستانی از جمله محصولاتی است که در مجموعه پایارچاپ بطور عمده قابل تولید و عرضه بوده و شامل پیراهن و شلوار بیمار، روپوش پزشکی، انواع لباس های پرستاری، لباس های خدماتی، لباس های نگهبانی میباشد.

جنس پارچه های این محصولات از چیست؟

پارچه های مورد استفاده در این دسته از محصولات، از جنس انواع تترون بوده و بنا بر خواست و سفارش مشتری با کیفیت و قیمتی بسیار مناسب قابل تغییر است.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

۰۲۱-۷۱۰۵۷۹۷۹ ۰۹۱۲۳۹۳۱۲۰۲ ۰۹۳۵۹۵۵۹۴۹۹