021-33785249 info@payarchap.com

چاپ شال رو دوشی

در طول سفرهای زیارتی و یا سیاحتی که بطور جمعی و از طریق کاروان ها صورت میگیرد، همواره گم شدن افراد و جدا شدن آنها از مسیر کاروانِ خود، مشکلی است که به وفور مشاهده میشود. برای مقابله با این مشکل، شال های رودوشی و پرچم های کوله ای تولید شده اند که بر روی کوله سوار میشوند.

این محصولات در رنگ های دلخواه و یکسان برای هر تیم یا کاروان تولید و عرضه میشوند. چاپ طرح و لوگوهای اختصاصی نیز از جمله خدمات پایارچاپ است که به رایگان بر روی این محصولات انجام میگیرد.

شال رو دوشی در انواع سفرهای کاروانی نظیر سفرهای زیارتی با تراکم جمعیت زیاد، از جمله پیاده روی اربعین که احتمال جدا شدن افراد از کاروان ها بسیار بالاست، کمک شایانی به جلوگیری از وقوع این امر مینماید. همچنین در سایر سفرهای سیاحتی نیز میتواند نقش مهمی در پیشگیری از گم شدن افراد داشته باشد و نظم و نظام خاصی به کاروان ببخشد.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

۰۲۱-۷۱۰۵۷۹۷۹ ۰۹۱۲۳۹۳۱۲۰۲ ۰۹۳۵۹۵۵۹۴۹۹