021-33785249 info@payarchap.com

چاپ جوراب

جوراب از جمله محصولاتی است که به تازگی به جمع محصولات پایارچاپ اضافه شده و قابلیت چاپ در تمام سطح آن را داراست. این نوع جوراب از کیفیت بالایی برخوردار است و با طرح های متفاوتی که بر روی آنها چاپ میشود، میتواند از فروش بالایی برخوردار باشد.

همواره افراد خاصی وجود دارند که در نوع پوشش خود نیز تفاوت های خاصی را ایجاد میکنند! این نوع جوراب به خوبی میتواند به این افراد در این زمینه کمک کند! این محصول مخصوص چاپ طراحی شده و میتوان طرح های خاصی را هم به جهت تبلیغات و هم به جهت مصرف شخصی بر روی آنها چاپ  نمود.

پایارچاپ توانایی تولید و چاپ این محصول را نیز با هر تیراژی داراست و از حیث طراحی و چاپ نیز محدودیتی نخواهد داشت .