چاپ-پارچه-دیجیتال-(6)

زهره خانی ۲۵ آذر ۱۴۰۱ 0

در دستگاه‌های قدیمی ممکن است سرعت چاپ خیلی کند و زمان‌بر باشد.

در دستگاه‌های قدیمی ممکن است سرعت چاپ خیلی کند و زمان‌بر باشد.

دیدگاه کاربران