کاربرد چاپ پارچه (7)

زهره خانی ۲۵ آذر ۱۴۰۱ 0

با توجه به تنوع پارچه‌ها، باید در هنگام چاپ، به رنگ و سایر موارد ضروری دقت کنید.

دیدگاه کاربران