کاربرد چاپ پارچه (4)

زهره خانی ۲۵ آذر ۱۴۰۱ 0

چاپ بلوکی روش قدیمی و سنتی شمرده می‌شود که از قدیم میان مردم رواج داشته‌است.

چاپ بلوکی روش قدیمی و سنتی شمرده می‌شود که از قدیم میان مردم رواج داشته‌است.

دیدگاه کاربران